Η παραγγελία μπορεί να γίνει:

  1. Online στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσα από την διεύθυνση www.tonerlow.gr
  2. Τηλεφωνικά από Δευτέρα ως Παρασκευή 8:30 – 17:30 στο τηλ. 210 2910029
  3. Με e-mail στη διεύθυνση info@tonerlow.gr